Bashkëpunimet

Fondacioni EncalCisal Albania ka lidhur një marrëveshje bashkëpunimi me Nuove Frontiere Lavoro S.p.a, për të zgjeruar shërbimet e ofruara përmes zyrës në Tiranë.

Falë kësaj marrëveshjeje, zyra e Tiranës ofron asistencë për kandidatët që synojnë të aplikojnë për punësim në Itali në kompani publike dhe private në sektorin e shëndetësisë.

Grupi Nuove është një agjenci punësimi Frontier italian dhe operon në sektorin e punësimit që nga viti 2006, në bazë të zbatimit të Dekretit Legjislativ nr. 206/2003 (Ligji Biagi) është partneri ideal për menaxhimin e të gjitha shërbimeve që lidhen me burimet njerëzore, pasi shumë të rinj shqiptarë shikojnë me shumë interes të punojnë në një vend që vazhdon të jetë i preferuar për shkak të afërsisë gjeografike, historike, ekonomike, gjuhësore. dhe kulturore.

Ekspertët tanë të Burimeve Njerëzore kanë për detyrë të kërkojnë dhe përzgjedhin figura profesionale për t’u përfshirë në kontekste të rëndësishme pune.

Rekrutimi dhe përzgjedhja e Burimeve Njerëzore përfshijnë:

  • analiza e nevojave të klientit;
  • analiza e vendndodhjes;
  • publikimi i njoftimit të kërkimit të punës në faqen tonë, në faqe të tjera të specializuara të kërkimit të punës në këtë sektor;
  • kërkoni në bazën e të dhënave New Frontiers Work;
  • veprim burimor, duke përdorur rrjetin e marrëdhënieve;
  • nëse është e nevojshme, publikimi i njoftimeve në gazeta;
  • mbledhjen, ekzaminimin dhe shqyrtimin e aplikacioneve të pranuara;
  • procedurat e duhura të përzgjedhjes në lidhje me figurat profesionale të kërkuara: intervista individuale, intervista në grup, teste në grup
  • prezantimin e profileve të kandidatëve që konsiderohen më të përshtatshëm për të mbuluar rolin e kërkuar prej tij.